Asis, Cruz-Diez, Espinosa, Ferrari, Glassford, Tomasello